weClean Norge AS følger Folkehelseinstituttet retningslinjer og anbefalinger i tillegg til følgende sikkerhetsprotokoller for å holde våre ansatte og kunder trygge... les mer

Renhold kan være forskjellen mellom en sunn og frisk hverdag

For de aller fleste er ikke det å vaske en morsom aktivitet. Det er heller en nødvendighet for å kunne invitere over gjester og ikke snuble over klærne sine på vei til badet. Det mange glemmer er at en god vask har mange fordeler, og over tid kan det ha viktige helsefordeler både fysisk og psykisk.
Under pandemien er det mange som har kjent på behovet for en god vask. De fleste har vært nødt til å oppholde seg i hjemmet mer enn normalt og det har da blitt lettere å overse urenheter. Ved smitte kan et dårlig inneklima bidra til å forverre symptomene til covid 19, og kan i noen tilfeller forlenge sykdomsbildet. Et godt inneklima kan også være forskjellen på et godt og et dårlig immunforsvar i lengden, og mange hjem kan være ryddige, men det fjerner ikke alle faktorene som gir et dårlig inneklima. Svevestøv, flyktige organiske forbindelser og mugg er som oftest problemenes opphav, og en grundig vask en eller flere ganger i måneden kan forhindre langsiktige plager på helsen.
Vis man bor i Oslo er det vanskelig å unngå luftforurensninger, men det mange glemmer er at hjemmet også har sin egen forurensningen.
Forskning viser at hjemmet ofte er mer forurenset med bakterier, stoffer og virus enn uteluften, og en god vask kan være forskjellen mellom en sunn og frisk hverdag, eller en hverdag fylt med irritasjoner og plager.
Vis man har et dårlig innemiljø, kan man merke symptomer som:
  • Tørr irritert hud i ansikt og hender
  • Hodepine, tretthet og luktplager
  • Irritert hals
  • Redusert læring og produktivitet
  • konsentrasjonsvansker
  • Hud- og slimhinneirritasjon i nese og øyne
  • Gjør syke ofte sykere
  • Irritert hals
  • Astma
  • Luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjon i luftveier
En enkel måte å finne ut om man har dårlig inneklima på, er vis symptomene forsvinner når man er ute eller i andre lokaler enn hjemmet. Å ha en vaskehjelp er et enkelt tiltak for å forsikre et godt inneklima, og vil over tid være med på å forhindre at disse symptomene kommer tilbake, eller at de dukker opp med det første.  

Å ha en vaskehjelp betyr ikke at man ikke skal rydde selv, men en vaskehjelp vil legge et grunnlag for det man selv gjør. Det er bevist at å ha et ryddig og rent hjem har stresslindrende effekter, og kan bidra til en mer produktiv hverdag, og for noen, mindre prokrastinering. Uryddighet påvirker oss mer enn vi tror, og en vaskehjelp vil hjelpe til en hverdag med mindre stress.
For personer med astma-, allergi eller andre følsomhetsykdommer er det spesielt viktig å legge et godt fundament til vaskingen. I tillegg vil personer med hjerte og karsykdommer eller luftveisproblemer ha fordeler å hente fra en profesjonell vask. Det kan blant annet redusere symptomenes hyppighet og alvorlighet, og det vil kreve mindre anstrengelse i en allerede krevende hverdag.  

En av de mange fordelene med å ha en vaskehjelp, er at de kjenner også til de stedene man lett kan overse når man vasker.
En enkel måte å finne ut om man har dårlig inneklima på, er vis symptomene forsvinner når man er ute eller i andre lokaler enn hjemmet. Å ha en vaskehjelp er et enkelt tiltak for å forsikre et godt inneklima, og vil over tid være med på å forhindre at disse symptomene kommer tilbake, eller at de dukker opp med det første.

Å ha en vaskehjelp betyr ikke at man ikke skal rydde selv, men en vaskehjelp vil legge et grunnlag for det man selv gjør. Det er bevist at å ha et ryddig og rent hjem har stresslindrende effekter, og kan bidra til en mer produktiv hverdag, og for noen, mindre prokrastinering. Uryddighet påvirker oss mer enn vi tror, og en vaskehjelp vil hjelpe til en hverdag med mindre stress.
En av de mange fordelene med å ha en vaskehjelp, er at de kjenner også til de stedene man lett kan overse når man vasker.
WeClean har profesjonelle vaskehjelper som på kort tid kan gjennomføre en grundig vask en eller flere ganger i måneden. Og husk, tjenesten kan tilpasses dine behov og din lommebok.
Ta kontakt
for en renere og friskere hverdag!
Les mer om innemiljø og helse her:
https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-og-helse/inneklima-og-helseplager-ny/
Illustrasjon av WeClean vasker vindu
Bestill vask