Agrikjøp

Agrikjøp er landbruksindustriens og landbrukets felles innkjøpsorganisasjon for ca. 350 bedrifter og 120 000 bønder, skogeiere og organisasjonsmedlemmer.  

Agrikjøp framforhandler rammeavtaler/fordelsavtaler (ca. 85 i tallet) til bruk for landbrukets bedrifter og for Agrol AS, landbrukets fordelsprogram, som benyttes av landbruksorganisasjonene og ansatte i landbruksbedriftene.

Vi benytter WeCleans tjenester først og fremst for deres særegne bransjekompetanse og deres evne til å imøtekomme våre forventninger og behov. WeClean har en praktisk og meget fleksibel evne og vilje til å forstå hva vi har av renholdsbehov og «skreddersy» sine tjenester i forhold til dette. Øverst kommer likevel WeCleans trivelige service og gode råd til oss.

De gjør jobben – og vel så det!

Les mer om oss her: https://agrikjop.no og https://agrol.no  

Bestill hjemmerenhold, flyttevask, vindusvask eller vask av lokaler for din bedrift!
Illustrasjon av WeClean vasker vindu
Bestill vask